Wet op de privacy (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (AVG) van kracht gegaan. Binnen de Stichting Scholengroep Symbio hebben wij daarom een  nieuw informatiebeveiligingsbeleid en privacyreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met de gegevens van onze leerlingen en ouders.

Bekijk het beleid hier.