Opleiden in de school (OidS).

Sinds 2015 is ‘t Schöppert een opleidingsschool. Opleiden in de School is bij uitstek een vorm van opleiden die past bij de visie van ’t Schöppert:  ‘Samen leren leven: betrokken op ontwikkeling, focus op succes’ Het is onze maatschappelijke en pedagogische opdracht om als Primato-basisscholen plek te bieden voor de leerkrachten van de toekomst! Het is het beste model voor het opleiden van leraren: theoretisch en wetenschappelijk onderzocht (RUG, 2015). Het is gebleken dat studenten: beter zijn voorbereid op het lesgeven, (zowel inhoudelijk als organisatorisch), ze hebben een bredere kijk op de schoolcontext, zien meer het belang van collegiale samenwerking en ze verlaten minder snel het onderwijs (van den Berg, 2013). Daarom heeft de hogeschool Saxion in Enschede op de Academie voor pedagogiek en onderwijskunde (APO) besloten om de bachelor leraar basisonderwijs volgens dit concept vorm te geven. Studenten worden intensief begeleid door een schoolopleider en een instituutsopleider, die beiden geregistreerd zijn bij de beroepsvereniging voor lerarenopleiders (een vereiste binnen het concept OidS). Samen zijn zij de tandem, waarbij er zoveel mogelijk wordt samengewerkt aan OidS. De vakdocenten worden regelmatig geraadpleegd voor de theoretische verdieping m.b.t. het opleiden en begeleiden. Voor de mentoren is er een continue professionele ontwikkeling door het werken met studenten, de schoolopleider en de instituutsopleider, wat weer leidt tot schoolontwikkeling. Mentoren worden ook geacht binnen dit concept de mentortraining 1 te volgen. Onderzoek doen neemt een steeds meer prominente plaats in binnen dit concept m.n. op de academische opleidingsscholen. Binnen Primato zijn er op dit moment nog geen academische opleidingsscholen. De wens om een academische opleidingsschool te worden is al wel geuit door verschillende directeuren van opleidingsscholen. Opleiden in de school is een krachtig samenwerkingsverband tussen de hogeschool Saxion en het werkveld. De visie vanuit Saxon en het concept OidS is ‘Iedereen leert’. Hierdoor kunnen we met elkaar goede leerkrachten opleiden!
Lees meer: