De oudervereniging (OV)

De Oudervereniging (OV) is er voor alle kinderen en ouders van ’t Schöppert. De OV organiseert in samenspraak met de directeur en het team allerlei leuke activiteiten die buiten het directe onderwijs vallen. Denk hierbij aan de welkomstbarbecue in september, Sinterklaas- en Kerstfeest, de speculaastaartenactie, alsook de avondvierdaagse. De OV zorgt verder voor decoratie van de school bij dit soort gelegenheden en stelt budget beschikbaar voor bijvoorbeeld klassenboeken tijdens de Kinderboekenweek, schoencadeautjes en de sponsorloop. Tenslotte wordt vanuit de OV na elke vakantie de luizen controle gecoördineerd.

De OV bestaat uit ongeveer 10 ouders en 2 leerkrachten, die ongeveer 8 keer per schooljaar vergaderen. De OV doet graag een beroep op de klassenouders en andere actieve ouders om te helpen bij de diverse activiteiten. Hierover wordt gecommuniceerd via de intekenlijst, die bij de start van het schooljaar bij elk klaslokaal hangt, daarnaast zijn er berichten en oproepen via Parro.

De OV bekostigt haar activiteiten uit 3 inkomstenbronnen; de jaarlijkse ouderbijdrage van 25 euro per leerling, het ophalen van oud papier en de speculaastaartenactie.

Vrijwillige Ouderbijdrage

Heeft u één of meer kinderen op ’t Schöppert? Dan bent u automatisch lid van de OV. Dit betekent dat u jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage betaalt, waaruit de activiteiten van de OV worden bekostigd. De ouderbijdrage bedraagt 25 euro per kind per jaar en wordt door middel van automatische incasso geïnd in de maand oktober.

Is het betalen van de ouderbijdrage voor u lastig? U kunt dit dan kenbaar maken bij de directeur op school. Mogelijk komt u in aanmerking voor het “ Kindpakket” van de gemeente Hengelo.

Ophalen oud papier

Een actieve groep vaders haalt elke maand het oud papier op in de wijk ’t Wilbert, in de Hengelose Es. Dit levert veel geld op voor de OV, waarmee dan ook weer extra activiteiten kunnen worden georganiseerd. Wilt u ook uw steentje bijdragen en oud papier ophalen? Graag!

Het oud papier wordt opgehaald op elke tweede woensdag van de maand en start om 17.45 uur bij school. Rond 21.00 uur is alles klaar. Er wordt gewerkt met een roulatiesysteem, waarin de vaders bij toerbeurt aan de beurt komen. Ook al kunt u maar 3 keer per jaar, meldt u zich aan bij de coördinator Janike Japink via janike.japink@symiohengelo.nl

Hoofdluiscontrole op Het Schöppert

Op onze school wordt elk kind gecontroleerd op hoofdluis in de week na elke zomer- herfst- kerst- voorjaars- en meivakantie. Dit wordt door een vast groepje “luizenmoeders” gedaan. Deze controle moet gezien worden als extra ondersteuning voor de ouders/verzorgers, want we vinden dat de verantwoordelijkheid vooral bij u ligt.

In overleg tussen de juf/meester en de luizencoördinator spreekt zij af op welke dag deze controle(s) het best kunnen plaatsvinden. Ons streven is dan ook om in een week alle kinderen gecontroleerd te hebben.

Mocht er bij een kind luizen/neten door ons te zijn ontdekt, dan geven we dit alleen door aan de desbetreffende leraar/lerares. Die neemt dan persoonlijk contact met u op om zo spoedig mogelijk de behandeling in gang te zetten. Ook gaat er een algemene mail uit van de groep waarin uw kind zit via Parro, om zo ook andere ouders op de hoogte te brengen, want extra alertheid is dan geboden! In dit geval wordt de gehele klas binnen 2 weken opnieuw gecontroleerd, net zolang tot alle kinderen neet/luisvrij zijn.

Voor meer info:

www.landelijksteunpunthoofdluis.nl

www.rivm.nl

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, spreek 1 van ons aan of stuur een mailtje naar het volgende adres: