OBS ’t Schöppert – Daltonschool

Welkom op de site van openbare Daltonschool ’t Schöppert.

Daltonschool ’t Schöppert is een openbare Daltonschool in de wijk Hasseler Es te Hengelo. Wij zijn een school met veel aandacht voor sociale veiligheid en de verschillen in leerbehoeftes van onze leerlingen.  Wij begeleiden kinderen in hun ontwikkeling naar een zelfstandige, verantwoordelijke en creatieve persoonlijkheid. Wij geven les volgens de 5 pijlers van het Daltononderwijs, wat tevens de werkwijze  in de ontwikkeling van ons team is.

In het leeraanbod hebben wij oog voor het ontwikkelen van talenten van alle kinderen. Naast het reguliere aanbod hebben wij ook een speciaal aanbod voor meer begaafde kinderen. Wij hebben 2 groepen met voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs. Net als de reguliere stroom werken deze groepen volgens de Daltonprincipes.

Kijkt u rustig rond op onze website. Mocht u meer informatie willen dan bent u van harte welkom voor een rondleiding of een gesprek.

Meer over onze school
Visie

Visie van ’t Schöppert. ‘Samen leren leven: betrokken op ontwikkeling, focus op succes’ Daltononderwijs bereidt leerlingen voor op een actieve rol in de maatschappij, waarbij zij in vrijheid leven, zelfstandig zijn, initiatieven durven nemen, maar ook verantwoordelijkheid dragen en zorg hebben voor medemensen en samenwerken met anderen. Voorbereiding op het vervullen van zo’n rol in de maatschappij is vooral effectief als leerlingen op school al ...

Lees meer